Pályázat

logo

AKTUÁLIS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL

A 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklus előre láthatólag összesen mintegy 535 milliárd forintnyi pályázható támogatási összeget biztosít Magyarországon a vállalkozások, magánszemélyek, és közintézmények részére, így Ön számára is, az energia felhasználás korszerűsítése és csökkentése céljára.

Több lépésben, akár kisebb, de ismétlődő keretösszegekkel is lehet számítani, korszerű biomassza fűtési rendszer, biomassza kazán, apríték vagy pellet égető kazán telepítésének támogatására.

A BIOKOPRI Kft., az egyes pályázati területekre szakosodott, tapasztalt pályázatírókkal dolgozik együtt. Igény esetén szívesen összekapcsoljuk Önöket is pályázatíróinkkal, pályázataik sikeres megvalósulása érdekében. 

KISMÉRETŰ TERMÉNYTÁROLÓ, -SZÁRÍTÓ és -TISZTÍTÓ ÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázati felhívás „Kisméretű terménytároló, szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” céljára

A Pályázati Felhívás kódszáma:
VP-2-4.1.2-16 (19,68 Mrd Ft keretösszeggel és várhatóan 190 db támogatható projekttel) 

A felhívásnak megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Vissza nem térítendő pályázati támogatással megvalósítható: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése vagy kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásával.

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

OTTHON MELEGE PROGRAM Családi házak korszerűsítésére

2016. július 1-től beadható vissza nem térítendő pályázati felhívás magánszemélyek számára „Otthon Melege Program – Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,  felújításának támogatása alprogram”.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:
– 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;  – 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
– 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
– 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg  a beruházás keretében.

Pályázati felhívás kódszáma: ZFR-CSH/2016 
Pályázati keretösszeg: 5 Mrd Ft

A pályázattal kapcsolatos további gyakorlati információkért, kérjük keresse kollégáinkat!

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Megnyitott pályázati felhívás „A lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása” céljára

A Pályázati Felhívás kódszáma:
VP-2-4.1.1.1.-16 (állattartó telepek, 5,95 Mrd Ft keretösszeggel) 

Vissza nem térítendő pályázati támogatással megvalósítható: az állattartó gazdaságokban a telepi épületek, építmények és/vagy szociális helységek fűtés vagy szellőztetés technológiájának fejlesztése, a használati melegvíz rendszer korszerűsítése, az épületek energiahatékonyságának javítása, a biomassza energiaforrások használatára, és a biomassza tüzeléstechnikára való átállítása, így pl. biomassza tüzelésű meleg levegő befúvásos vagy vízteres kazánok és hőforrások beszerzése. 

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

BAROMFI, SZARVASMARHA, JUH- ÉS KECSKE VALAMINT SERTÉS TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Megnyitott pályázati felhívás Baromfi, szarvasmarha, juh- és kecske, valamint sertéstartó telepek korszerűsítése” céljára

A Pályázati Felhívás kódszáma:
VP-2-4.1.1.2.-16 (baromfitartó telepek, 19,86 Mrd Ft keretösszeggel)
VP-2-4.1.1.3.-16 (szarvasmarhatartó telepek, 19,86 Mrd Ft keretösszeggel)
VP-2-4.1.1.4.-16 (juh- és kecsketartó telepek, 3,97 Mrd Ft keretösszeggel)
VP-2-4.1.1.5.-16 (sertéstartó telepek, 19,86 Mrd Ft keretösszeggel) 

Vissza nem térítendő pályázati támogatással megvalósítható: a baromfi, a szarvasmarha, juh- és kecske, és a sertés állattartó telepi épületek, építmények és/vagy szociális helységek fűtés vagy szellőztetés technológiájának fejlesztése, a használati melegvíz rendszer korszerűsítése, az épületek energiahatékonyságának javítása, a biomassza energiaforrások használatára, és a biomassza tüzeléstechnikára való átállítása, így pl. biomassza tüzelésű meleg levegő befúvásos vagy vízteres kazánok és hőforrások beszerzése. 

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

Kertészet korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése

Megnyitott pályázati felhívás „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” céljára

A Pályázati Felhívás kódszáma: VP-2-4.1.3.1.-16

Pályázati támogatással többek között
„Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).” lehetséges.

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FEJLESZTÉSE

Megnyitott pályázati felhívás Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásbancélra

A Pályázati Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1.-15

Pályázati támogatással többek között meleg levegő befúvásos vagy vízteres kazán technológiák beszerzése valósítható meg a következő célokra.
„Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);
Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);”

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Megnyitott pályázati felhívás a következő önállóan támogatható tevékenységekre.

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által;
b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése; 
d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából;
e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése;
f) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése;
g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.

A Pályázati Felhívás kódszáma:
TOP-3.2.1-15 ( 59,881 Mrd Ft keretösszeggel) 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020.december 31.

Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi intézményeknek helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése támogatható:
a) Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
e) Klubok, foglalkoztatók;
f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;
i) TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás);
j) TOP 4.2.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (étkeztetés; közösségi ellátások; házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ);
k) TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde; óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény).

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK FEJLESZTÉSE, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Megnyitott pályázati felhívás 75-95%-os intenzitással, a következő célterületekre.
1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A Pályázati Felhívás kódszáma:
VP-6-7.4.1.1.-16 (26,9 Mrd Ft keretösszeggel) 

Vissza nem térítendő pályázati támogatással megvalósítható: többek között a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás (fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése), valamint a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés (brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából). 

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

Megnyitott pályázati felhívás a következő önállóan támogatható tevékenységekre.
a, Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával;
b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával;
c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A Pályázati Felhívás kódszáma:
TOP-3.2.2-15 ( 29,266 Mrd Ft keretösszeggel) 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020.december 31.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
– Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
– Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)
– 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573), kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
– Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál Ugrás az oldalra

TOVÁBBI TERVEZETT 2016-OS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Tervezett 2016-os pályázati felhívások mikro-, kis- és középvállalkozások számára
(GINOP = Gazdasági Innovációs Operatív Program)

Pályázati felhívás kódszáma: GINOP-8.3.4-1.2.3-16
Pályázat címe: Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel
Pályázati keretösszeg: 75 Mrd Ft
Eljárásrend: alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként
Meghirdetés tervezett ideje: 2016 július

Pályázati felhívás kódszáma: GINOP-8.3.4-1.2.6-16
Pályázat címe: Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel
Pályázati keretösszeg: 25 Mrd Ft
Eljárásrend: alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként
Meghirdetés tervezett ideje: 2016 július

Pályázati felhívás kódszáma: GINOP-8.5.4-4.1.1-16
Pályázat címe: Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel
Pályázati keretösszeg: 30,35 Mrd Ft
Eljárásrend: alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként
Meghirdetés tervezett ideje: 2016 július

Pályázati felhívás kódszáma: GINOP-4.1.1-16
Pályázat címe: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
Pályázati keretösszeg: 59,45 Mrd Ft
Eljárásrend: egyszerűsített
Meghirdetés tervezett ideje: 2016 július

Pályázati felhívás kódszáma: GINOP-1.2.6-16
Pályázat címe: Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel 
Pályázati keretösszeg: 22 Mrd Ft
Eljárásrend: standard 
Meghirdetés tervezett ideje: 2016 július

Pályázati felhívás kódszáma: GINOP-1.2.3-16
Pályázat címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében
Pályázati keretösszeg: 37,5 Mrd Ft
Eljárásrend: standard 
Meghirdetés tervezett ideje: 2016 július

Bővebb leírást a pályázat kiírójának honlapján talál